Logga för hälluds förlag

 

K o n t a k:
E-post:
halluddsforlag@gmail.com

Tfn: 08-594 727 87

Postadress: Ingemundsväg 23
193 40 Sigtuna


Böckerna kan även beställas via AdLibris, Bokia och Bokrondellen.

 

Våra produkter

omslag polis bokenny tag

MINNEN FRÅN MÄRSTA POLISDISTRIKT

I denna dokumentär skildras händelser, stora som små, av poliser och civilanställda.
Minnen från Märsta polisdistrikt handlar inte om utredningar utan är solskenshistorier, händelser, som fastnat i minnet på äldre poliser och civilanställda, om hur de själva upplevde olika situationer och om hur de löste problemen.  
I Märsta polisdistrikt var ingenting för litet eller för stort för att kunna utredas och den brottsförebyggande verksamheten var väl utvecklad i ett nära samarbete med skolor och sociala nätverk.
I Sigtuna och Upplands-Väsby kommuner fanns efter polisens förstatligande 1965 ett väl fungerande samarbete mellan polisen, kommunerna och allmänheten under de trettio år som Märsta Polisdistrikt existerade.
Ett polisdistrikt där polisledning och åklagare hade ett nära samarbete med personalen och där personalens egna insatser uppmuntrades.

ISBN: 9789198376531
Pris 190 Kr (ex moms)
Pris 201 Kr (ink moms)
NY bok, finns att beställa från 30/11 2017

 

Mopedboken

Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II.
Av Stig Hälludd

Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för
moped klass II, en bok för alla som vill utbilda sig till mopedförare.
Boken är en lättläst mopedbok och kurslitteratur som leder fram till körkort för EU-moped, mopedbil, traktor, epa-traktor och arbetsfordon klass II, vilket ingår i körkortsutbildningen för AM-körkort. Nytt i denna upplaga är bland annat ett avsnitt om mopedbilen och epatraktorns utrustning. I boken finns många förklarande bilder och illustrationer som gör trafikreglerna lättare att förstå och ta till sig. Det finns även övningsuppgifter, diskussionsfrågor och reflektionsrutor i anslutning till viktig information i boken. Denna bok lämpar sig även för förarbevis för moped klass II. Till boken finns ett övningshäfte. Se nedan.
Mopedboken har en egen hemsida www.mopedbok.se med testfrågor liknande Transportstyrelsens frågor.

Bild på mopedbokenLäs mer på www.mopedbok.se

ISBN:978-91-983765-17
Pris 170 Kr (ex moms)
Pris 180 Kr (ink moms)

 

Ljudboken

Ljudbok

Ljudboken är en inläst version av
Mopedbok för utbildning till mopedförare.

Mopedbok för utbildning till mopedförare är en bok riktad till ungdomar som vill ta AM-körkort. För den som finner det lättare att lyssna än att läsa, är detta ett bra sätt att ta till sig grundläggande regler och värderingar för samspelet i trafiken, d v s även en bra grund att utgå från till de övriga formerna av körkort.

Den tryckta upplagan innehåller många förklarande bilder och illustrationer, som gör trafikreglerna lättare att förstå och ta till sig. Det finns även övningsuppgifter, diskussionsfrågor och reflektionsrutor i anslutning till viktig information i boken. All text i Mopedboken läses upp i ljudboken, men för att fullt ut kunna ta del av all information i form av illustrationer och bilder behövs den tryckta upplagan. Av denna anledning ser vi ljudboken som ett nyttigt komplement till den tryckta upplagan. Denna bok lämpar sig även för förarbevis för moped klass II.

Ljudboken ges ut i Daisy-format. Det innebär att det är Mp3-ljudfiler. För att kunna lyssna på boken krävs en spelare som kan spela MP3-filer. Du kan gratis ladda ner ett program för att spela DAISY skivor på din PC genom att klicka på följande länk eller klistra in den i webbläsarens adressfält: http://www.tpb.se/verksamhet/talbok/amis

Skivan innehåller även en lång mp3 fil med hela boken som kan passa bättre för Ipod mm

ISBN: 978-91-983-76-524

Pris 100 Kr (ex moms)

Pris 106 Kr (ink moms)

ovningsbok

Övningsbok för körkortsutbildning till AM-körkort och förarbevis


Övningsboken kompletterar Mopedboken med syfte att underlätta för eleverna att tänka trafik. Boken omfattar övningsfrågor, regler och vägmärken samt frågor till avsnittet ”en resa i trafiken” som avslutas med ett facit till frågorna. Detta avsnitt är en bra repetition innan det blir aktuellt att övningsköra i trafiken. I övningsboken finns övningar där eleven skall motivera varför det är på ett visst sätt. Det är lätt att lära sig frågor och svar utan att förstå varför. Att ställa sig frågan varför fördjupar kunskaperna. I dessa övningar måste eleverna tänka ett steg längre än att bara lära sig svaret på frågan. Genom att både läsa och skriva svaren fastnar kunskaperna i långtidsminnet. Det är därför viktigt att repetera sina kunskaper med hjälp av övningsboken.

ISBN:978-91-98018-998

Pris 100 Kr (ex moms)

Pris 106 Kr (ink moms)

Trafispelet kortlek

Trafikspelet

Trafikspelet är en kortlek som kan användas som en vanlig kortlek, men även som en frågekortlek med frågor om trafikregler, skyltar och trafiksituationer.
På ena sidan av korten finns en bild och en fråga. På andra sidan av kortet finns svaret på frågan. Här finns även kortlekssymbolerna hjärter, ruter, spader och klöver samt siffrornan 1-10, Kn, D och K (för de klädda korten). På detta sätt kan man välja att spela frågespel eller att spela kort eller blanda de båda sätten.
Spel tips
Spela poker, där den som vill byta kort måste svara rätt på en trafikfråga för att få byta kort, eller syna en motståndare.

Pris 48 Kr (ex moms)

Pris 60 Kr (ink moms)

 

Snöskoterboken

Lärobok till förarbevis för snöskoter

Detta är en lärobok för de som vill ta förarbevis för snöskoter.
Boken täcker de förutsättningar som gäller enligt Transportstyrelsens krav på utbildning. Här beskrivs teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i enlighet med TSFS 2010:80.

Boken är indelad i följande avsnitt

  • I Avsnitt A behandlas människan i förhållande till lagar och regler som gäller för oss i snöskotertrafik.
  • I avsnitt B går vi närmare in på den lagstiftning som reglerar snöskotertrafik. Terrängkörningslagen och Terrängkörningsförordningen där vi återfinner en beslutstrappa från länsstyrelsens åligganden till markägarens befogenheter och skoterförarens skyldigheter.
  • I avsnitt C behandlas det som gäller för bl.a. fordonet snöskoter. Lagen, föraren och fordonet.
  • I avsnitt D behandlas olika körsätt med snöskoter.
  • I Avsnitt E Köldskador och om en olycka har hänt.

Boken är skriven av Stig Hälludd som även är författare till Mopedbok för utbildning till AM-körkort och förarbevis för moped klass II och sammanställd av trafiklärare med lång erfarenhet av undervisning i trafik och olika trafikmiljöer.

ISBN: 978-91-980-18-967

Pris 60 Kr (ex moms)

Pris 64 Kr (ink moms)

Den enes bröd den andres död

Den enes bröd, den andres död
Av Stig Hälludd


Detta är en aktuell halvdokumentär berättelse där verkligheten fått stå modell och där läsaren tas med in i miljöer utöver det vanliga.

Boris Zakirow, är själv nykter och intelligent. Han utnyttjar människors svagheter för att nå sina mål i och utanför sin egen kriminella organisation.
Han började sin bana i S:t Petersburgs fattigkvarter och boken beskriver på ett intressant sätt miljöer och förhållanden som är grogrund för kriminalitet


Genom att utnyttja andras svagheter försöker Boris nå sina mål även i Stockholm.
Men det finns poliser som tror på rättvisa och trygghet. Gustav Visén är chef för polisens kriminalavdelning i Norrort, Stockholms län
Här jobbar Visén och hans utredare mot den ökande organiserade brottsligheten.Pris 156 kronor + porto

Press:
Uppsala Nya Tidning (pdf)
Läsarkommentarer

Gammla  märsta ord och bld 1 Gammla  märsta ord och bld 2 Gammla  märsta ord och bld 3

Gamla Märsta i ord och bild

Tre hembygdsböcker.
Författare Stig Hälludd

En serie böcker som som beskriver Märsta och Sigtuna kommun ur ett historiskt perspektiv. Böckerna är baserade på hembygdsforskningoch är rika på fotografier, brev, dokumentation och berättelser från intervjuade personer. Här beskrivs det liv människor levede i Husby-Ärlinghundra och Odensala socknar. Gamla Märsta i ord och bild utarbetades under 1980 och finns i dag i tre delar.

Del ett, första delen beskriver de gamla jordbrukssamhället där Steninge hade en betydande roll i vår socken. Del två är en fortsättning av arbetet och belyser uppbyggnaden av det samhälle vi känner i dag med faktauppgifter och berättelser från människor som mins hur det var. Del tre- rotebönder och soldater är en dokumentation av torparen och torparens hustruns liv i krig och fred, under den tid då svenska armén var direkt knuten till jordbruk i varje socken genom rotebönderna. Alla känner vi till de små röda torpen, här berättas deras historia.


Säljs av Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening, www.hembygdmarsta.se.