Logga för hälluds förlag

 

K o n t a k:
E-post:
halluddsforlag@gmail.com

Tfn:
08-594 727 87
070-594 7280

Postadress: Ingemundsväg 23
193 40 Sigtuna


Böckerna kan även beställas via AdLibris, Bokia och Bokrondellen.

 

Läsarnas kommentarer

Hej Stig
Igår köpte jag din polisroman på Julmarknaden och fick idag ingen ro förrän jag läst den från pärm till pärm. Den marknadsförs som halvdokumentär och det märks att du haft mycket insyn och kunskap om polisarbetet i din egenskap av polis med lång erfarenhet. Jag hade inte läst boken om det inte hade varit för att den berör min egen kommun och hemtrakt. Alla dessa personer syntes vara mycket trovärdiga liksom hela händelsekedjan. Du fick med mycket om hur en yrkeskriminell som denne Boris Zakarow tänker och gör och också om hans eländiga bakgrund och överlevnadsstrategi. Jag ser att svagheten var att han inte hade etablerade svenska medhjälpare med stor brottskompetens utan förlitar sig på såna figurer som sina ryska hejdukar och denne Tingvallabaserade buse Sven Zakariasson. Jag kan tänka mig att en framgångsrik nyetablerad yrkeskriminell måste mycket mera anknyta till sedan länge framgångsrika landsmän och helst tillhörig den egna etniska gruppen. Detta får du fram mycket bra i den beskrivning av den syrianska familjen och deras äldreråd och deras interna rättsskipning. Du får fram mycket tydligt de etniskt baserade gangsterkrig om brottsmarknaden som pågår i vår omedelbara närhet. Allt du beskriver har vi ju under de senaste femton-tjugo åren i stegrat tempo tagit del av och som tog fart efter 1989.

Tack för mycket fängslande läsning
Fred Blomberg

 

Den enes bröd den andres död